नाशिक शहरातील पाणी पुरवठा शनिवारी राहणार बंद


दक्ष न्यूज: प्रतिनिधी

नाशिक : मनपाचे मुकणे रॉ वॉटर पंपींग स्टेशन येथे महावितरण कंपनीकडील सबस्टेशन मधील दुरुस्ती कामे करणे व ३३ केव्ही क्षमतेच्या उपकरणांची तपासणी करणे तसेच गंगापूर धरण रॉ वॉटर पंपींग स्टेशन येथील मीटरींग क्युबिकलचे नवीन आवश्यक दुरुस्ती कामे तातडीने करणे आवश्यक असल्याने महावितरण कंपनीकडील वीज पुरवठा खंडित करण्यात येणार आहे.

शनिवार दि. १६/०९/२०२३ रोजी सकाळी ९.०० ते सायंकाळी ५.०० वा. बंद ठेवावा लागणार असल्याने दि. १६/०९/२०२३ रोजी संपूर्ण नाशिक शहरातील पाणी पुरवठा होणार नाही. तसेच दि. १७/०९/२०२३ रोजी सकाळचा पाणी पुरवठा कमी प्रमाणात कमी दाबाने होईल याची नागरिकांनी नोंद घ्यावी व मनपास सहकार्य करावे असे आवाहन अधीक्षक अभियंता (या.) नाशिक महानगरपालिका नाशिक यांच्या मार्फत करण्यात येत आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *