शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेल्या मका व ज्वारीची खरेदी तात्काळ सुरू करा – खा.डॉ.भारती पवार

नाशिक : विशेष प्रतिनिधी

नाशिक जिल्ह्यातील मका व ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांनी पिकांची खरेदी करण्यात करीता नोंदणी केलेली आहे. सदर पिकांची खरेदी सुरू करण्याकरीता शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात मागणी होत असून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी दिंडोरी लोकसभा मतदार संघाच्या खा.डॉ.भारती पवार यांच्याकडे तातडीने मका व ज्वारीची खरेदी सुरू करणेकामी विनंती केली आहे. सदर विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन खा.डॉ.भारती पवार यांनी केंद्राने मका व ज्वारीच्या खरेदीस परवानगी दिली असताना देखील अद्याप राज्याने खरेदीस परवानगी दिली नसल्याने तातडीने जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा.ना.श्री.छगन भुजबळ यांचेकडे पत्राद्वारे विनंती केली आहे.

वित्त विभागाच्या खरेदी मान्यतेचा शासन निर्णय निर्गमित करून नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मका व ज्वारी पिकांची खरेदी कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने सर्व नियम पाळुन पावसाळ्यापुर्वी तात्काळ सुरू करणेकामी उचित कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *